Olomoucké vzdělávací sdružení, zapsaný spolek (OVS, z.s.) bylo založeno s cílem rozvíjet občanskou společnost a vzdělanost s důrazem na pluralitu názorů a další ústavně garantované základní demokratické hodnoty, a to primárně na území České republiky a se zaměřením na region Olomouckého kraje. Za účelem dosažení a naplnění svých cílů vykonává OVS, z.s. tyto hlavní činnosti:

  1. organizování setkání, konferencí, vzdělávacích seminářů a kurzů a dalších kulturně-společenských aktivit;
  2. organizování vzdělávací, ediční, přednáškové, vydavatelské, propagační a distribuční činnosti;
  3. organizování výstavní a koncertní činnosti
  4. vydávání vlastních zvukových a obrazových nosičů;
  5. informuje o myšlenkách a činnosti spolku prostřednictvím vlastních webových stránek, internetu, tisku, rádia, televize a dalších prostředků;
  6. spolupracuje na národní i mezinárodní úrovni s dalšími partnerskými organizacemi spolku i ostatními organizacemi a veřejnými institucemi, včetně vědeckých pracovišť a vysokých škol;
  7. organizuje své další neziskové aktivity tak, aby vedly k uskutečnění vlastních cílů v souladu s neziskovou povahou spolku.

Právní forma: spolek

Datum vzniku: 12. února 2009

Spisová značka: L 8414 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Identifikační číslo: 26569051

Předseda spolku: Mgr. Radek Augustin

2009-2018 © Olomoucké vzdělávací sdružení
design © dabraka 2009